August Theodor Hammar 1858-1916
August Hammar 1901

Född 1858-01-28 i Mjällby (K).
Död 1916-10-17 i Ängelholm (L).
Kykoherde i Esphult och Bårslöv.

Gifte och barn

Gift 1902-05-14 i Stockholm

Emma Magdalena Hökerberg. Född 1870-04-17 i Stockholm.
Död 1956-11-29 i Norra Rörum (M).

Ester Elisabeth (Beth) Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1903-11-24 i Äsphult (L).
Död 1920-06-25 i Bråviken.

Karin Laura Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1905-02-01 i Äsphult (L).
Död 1999-02-15 i Lunds domkyrkoförs (M).

Brita Maria Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1906-04-12 i Äsphult (L).
Död 1930-05-08 i Lunds Allhelgonaförs (M).

Gunborg Margareta (Gull) Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Sjuksköterska.
Född 1907-05-02 i Äsphult (L).
Död 1998-08-27 i Vellinge.

Elsa Signe Magdalena Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1909-03-20 i Äsphult (L).
Död 1990-02-25 i Lund.

Emma Ingrid Amanda Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Sekreterare vid LU.
Född 1910-03-20 i Äsphult (L).
Död 2001-06-27 i Barkåkra (L).

Hans Bernhard August (HB) Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1911-07-17 i Bårslöv (M).
Död 1990-05-29 i Vittsjö (L).
Kyrkoherde i Örkelljunga.

Kerstin Ingeborg Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1913-12-11 i Bårslöv (M).
Död 1981-10-27 i Lund.

 
August Theodor Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1858-01-28 i Mjällby (K). Död 1916-10-17 i Ängelholm (L). Kykoherde i Esphult och Bårslöv.
 August Theodor Hammar 1858-1916
f Hans Birger* Hammar. Tavla 1 Tavla 2 Född 1814-09-06 i Landskrona (M). Död 1862-04-25 i Mjällby (K). Kyrkoherde i Mjällby.
 Hans Birger* Hammar 1814-1862
ff Hans Birger* Hammar. Tavla 1 Född 1791-01-31 i Helsingborg. Död 1836-04-06 i Helsingborg. Advokat, utgivare av Nyare Helsingborgsposten.
fff Carl Gustaf Hammar. Tavla 1 Född 1756-08-20 i Fjärestad (M). Död 1818-09-21 i Helsingborg. Affärsman i Helsingborg.
ffff Börje Hammar. Tavla 1 Född 1708. Död 1788-09-27 i Helsingborg. Häradskrivare.
fffm Helena (Lena) Sofia Horster. Född 1718-06-24 i Kvittinge, Gryts sn.. Död 1772-08-13 i Helsingborg.
ffm Dorothea Maria Kjellman. Född 1769-06-10 i Landskrona (M). Död 1841-09-15 i Helsingborg. ffmf Hans Kiellman. Född 1735 i Landskrona. Fortifikationskassör.
ffmm Hedvig Qviding. Född 1755 i Östra Vemmenhög (M).
fm Scharling Johanna Maria. Född 1787-02-04 i Helsingborg. Död 1860 i Kristianstad. fmf Jacob Scharling. Född 1760-02-24 i Helsingborg. Bokbindaremästare.
fmff Börger Scharling. Bokbindaremästare.
fmfm Johanna Andersdotter.
fmm Ingrid Chatarina Flyborg. Född 1761-10-27 i Helsingborg. fmmf Carl Flyborg. Född 1732-04-17 i Augerum (K). Bagaremästare i Helsingborg.
fmmm Ingrid Marie Rönnow.
m Hedvig Laurentia Helena (Laura) Hammar. Tavla 1 Född 1827-03-23 i Senderöd, Pålsjö, Allerum (M). Död 1904-06-20 i Munka-Ljungby (L).
 Hedvig Laurentia Helena (Laura) Hammar 1827-1904
mf Johannes Hammar. Tavla 1 Född 1788-06-24 i Helsingborg. Död 1829-11-21 i Senderöd, Pålsjö, Allerum (M). Lantbrukare på Senderöd.
mff Carl Gustaf Hammar. Tavla 1 Född 1756-08-20 i Fjärestad (M). Död 1818-09-21 i Helsingborg. Affärsman i Helsingborg.
mfff Börje Hammar. Tavla 1 Född 1708. Död 1788-09-27 i Helsingborg. Häradskrivare.
mffm Helena (Lena) Sofia Horster. Född 1718-06-24 i Kvittinge, Gryts sn.. Död 1772-08-13 i Helsingborg.
mfm Dorothea Maria Kjellman. Född 1769-06-10 i Landskrona (M). Död 1841-09-15 i Helsingborg. mfmf Hans Kiellman. Född 1735 i Landskrona. Fortifikationskassör.
mfmm Hedvig Qviding. Född 1755 i Östra Vemmenhög (M).
mm Anna Maria Magdalena Thulin. Född 1790-09-07 i Allerum (M). Död 1836-06-03 i Kungshult, Östra Strö (M). mmf Gabriel Thulin. Född 1751-09-21 i Höja (L). Död 1827 i Allerum (M). Kyrkoherde i Allerum.
mmff Thulin. Född 1720.
 
mmm Maria Christina Sundius. Född 1752-05-23 i Allerum (M). Död 1820-08-29 i Allerum (M). mmmf Johannes Nikolaus Sundius. Född 1699-03-03 i Helsingborg(M). Död 1774-06-27 i Allerum(M). Sognepræst 1728 - 74.
mmmm Cecilie Blanxia. Född 1712-03-31 i Vinslöv(L). Död 1789-12-04 i Övraby(L).

Levnadsbeskrivning


August Hammar 50 år

AUGUST THEODOR HAMMAR

Född i Mjällby den 28 januari 1858. Mogenhetsexamen vid högre allmänna läroverket i Kristianstad den 20 maj 1876. Student i Lund den 11 september samma år. Redan från ungdomen hade han haft mycket dålig synförmåga, och hans syn avtog alltmera med åren, så att han blev redan under studieåren så gott som blind. Alla hans kurser förelästes för honom av hans yngre broder, och på detta sätt tog August Hammar på kort tid och med höga betyg sina teologiska examina. Han avlade sålunda ex. still lat. pro gradu phil. den 20 april 1877, teol. filos. ex. den 30 maj 1881, teor. teol. ex. den 5 februari 1883, prakt. teol. ex. den i l december samma år och prästexamen den 12 december samma år. Efter att den 14 december 1883 hava blivit prästvigd tjänstgjorde han som pastorsadjunkt i Tygelsjö den 14 december 1883-25 november 1884, den 1 mars 1885-14 april 1886 och den i maj 1886-4 oktober 1889, i Västra Tomarp den 26 november 1884-28 februari 1885, i Hammarlöv den 15 april 1886-30 april samma år, i Ottarp den 5 oktober 1889, i Balkåkra den 1 januari 1890-19 januari samma år, i Mörrum den 1 september samma år, i Mjällby den 1 november samma år, i Ivetofta den 18 mars 1891, vice pastor i Gladsax den 1 maj samma år och i Norra Åsum den 3 juni samma år, vice komminister i Allerum den 2 juli samma år samt såsom pastorsadjunkt i Ullstorp den 20 augusti samma år-16 juni 1895 och i Harlösa den 7 november samma år. - Under alla dessa år var det dock de teologiska studierna, som fortfarande voro hans huvudintresse, och han var nu färdig med en avhandling över ämnet: "Om nådens ordning med särskild hänsyn till Luthers och Schartaus framställningar", över vilken han disputerade för akademisk docentur den 25 september 1895.

Den 14 december 1895 blev han utnämnd till docent i praktisk teologi och under de därpå följande fem åren utövade han teologisk lärarverksamhet i Lund. Han ledde de kateketiska seminarieövningarna vårterminen 1896-höstterminen 1900. Var tillförordnad e. o. professor i exegetik höstterminen 1897, i praktisk teologi och moralteologi under kyrkomötet 1898 samt examinerade i kateketik höstterminen 1898 - vårterminen 1899 samt i liturgik 1900. År 1898 var han uppförd på andra förslagsrummet till professur i praktisk teologi i Uppsala. - Han var mycket uppskattad som akademisk lärare . "Vetenskaplig klarhet och kunnighet understöddes därvid av förvärvad pastoral erfarenhet, och kandidaterna underskattade icke heller den nypa ironi eller sarkasm av god Hammarsk sort, som gärna följde med på köpet

Då utsikterna för honom att erhålla någon akademisk befordran på grund av hans ålder voro små, försökte han åter förskaffa sig en prästerlig befattning. Från den 6 september 1899 till den 13 juli 1900 tjänstgjorde han såsom vice pastor i Skabersjö, och under denna tid blev han, den 18 maj 1900, utnämnd till kyrkoherde i Esphults och Linderöds församlingars pastorat, vilken befattning han tillträdde den 1 maj 1901. Erhöll den 29 april 1910 extra ansökningsrätt till regala pastorat. Utnämndes den 14 oktober samma år till kyrkoherde i Bårslöf och Fjärrestad, och den 1 maj 1911 tillträdde han detta pastorat. LNO den 6 juni 1912. Promoverad till teologie doktor i Uppsala domkyrka den 31 maj 1915. Död den 17 oktober 1916 under ett tillfälligt besök hos sin yngre broder i Engelholm. Han ligger begraven i Lund.

Vid samma prästmöte i Lund, vid vilket uti talet för de bortgångne tecknades minnesrunan över Arnold Hammar, hölls också minnestalet över August Hammar. Därvid yttrades bland annat följande2:

"August Hammar var trots de hinder, som särskilt blindheten ställde för allt praktiskt arbete, outtröttligt verksam såsom präst och framförallt som predikant. Ofta, när ett sinnesorgan hämmas i sin utveckling, låter den barmhärtige Guden ett annat utvecklas till hjälp. Så blev Hammar begåvad med ett oerhört minne, som hjälpte honom över många svårigheter på ett nästan ofattligt sätt. Att hålla en lång både logiskt genomförd och medryckande pre-dikan varje söndag, det var hans minsta konst. Hela liturgien, inklusive bibeltexterna, akterna i passionshistorien, lysningar och protokoller - allt lästes av honom utantill ur minnet, och lika stark var hans hågkomst av människor och förhållanden, som han kommit i beröring med för tjugo till trettio år sedan.

I sitt hem liksom i broderlig umgängelse var August Hammar mycket språksam och, tillgänglig, ofta ledaren av en spirituell och givande konversation. Vid lantliga gillen var det en syn att se honom, småmysande och trivsam, sitta i en stor krets, där alla ivrigt sökte fånga hans ord, vare sig de rörde sig om kyrkliga förhållanden eller om lantbruket, som han hade en viss teoretisk insikt i. Rörande är att tänka på hans bibelstudier i nattens långa timmar, då han hade bibeln hos sig i mörkret, - den blindes enda företräde framför de seende.

Från Släkten Hammar av Martin Hammar, Göteborg 1932


Utgivna skrifter:

Herren vår Imanuel. Julbetraktelse över Esaias 7: 14. Stockholm 1888.
Hvilodagen en Guds gåva. Prisbelönad tävlingsskrift. Stockholm 1890.
Några ord till nattvardsbarn med avseende på deras första nattvardsgång. Stockholm 1889, 2:dra uppl. Stockholm 1892.
Hvarför behöfva vi glädjas och fröjdas vid minnet av reformationens dag? Predikan på 2:dra böndagen. Stockholm 1892.
Katolsk och luthersk kristendom. Ett ord till Sveriges lutherska kristna med anledning av den katolska propagandan. Stockholm 1892.
Om nådens ordning med särskild hänsyn till Luthers och Schartaus framställning. Docentavhandling. Lund 1895.
Kyrkotukt och kyrkolag inom den svensk-lutherska folkkyrkan. I. Lund 1897.
Huru Herren hjälper sina vänner i deras lekamliga omständigheter. Predikan på 2:dra söndagen efter trettondedagen. Engelholm 1898.
I vilken mening bör prästen i predikan följa Pauli exempel att vara "allt för alla"? Några ord om tidsenliga predikningar. Lund 1903.
Föröden icke vår konfirmation. Lund 1908.
Kristendomens huvudstycken i anslutning till Luthers lilla katekes (med förord av biskop O. Ahnfelt). Stockholm 1908.
I Söndagsvännen 1889: Predikan på söndagen efter nyårsdagen. - Predikan på första söndagen efter påsk.
I Predikningar över de nya högmässotexterna, utg. av Föreningen Kyrkans vänner, 2 årg. 1891: Andra söndagen i fastan.
I Lunds stifts Bibelsällskaps handlingar 1904: Vad har Guds församling i sina heliga skrifter?
Tal vid Lunds stifts bibelsällskaps allmänna sammankomst den 29 augusti 1904. Lund 1905.
Uppbyggelseartiklar, uppsatser och översättningar i Budbäraren 1887-1893.


Mer om August Hammar ...


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister