Mer om Ambiörn Andersson

Anneli Israelsson har skrivit en bok om Allmogeurmakaren Ambiörn Andersson maj 2008. Denna finns att köpa av Mossebo hemgygdsförening, Här finns en del med beskrivning av honom.

Mossebo kyrkas golvur och inskriptionen på dörren av min fafars far.

Här finns också ett poem av prosten Kolmodin. Här är texten tolkad.