Böcker, artiklar och anteckningar om släkten Kjöllerström

Några källor till kunskaper om släkten Kjöllerström

Jag har försökt bidraga med vad jag vet om släkten Kjöllerström och därför lag ut släktträdet på webben med hopp om att alla släktingar ska kunna ta del av hur vi är släkt och också bidraga med vad som hänt under senare år. Mina uppgifter grundar sig  på uppgifter som jag samlade in inför en släktträff i augusti 1993. Då skrev jag ihop ett häfte om släkten med titeln Våra rötter.

Min far Sven Kjöllerström har bidragit med många anteckningar. Min farfars far Anders Josef Kjöllerström var nog mer intresserad av att samla på gamla ting än jordbruket. Han satte lappar med beskrivningar och sin namnteckning på många olika föremål. Föremålen har samlats av min fabror Gustav Kjöllerström. Anders Josef gjorde också gjort egna anteckningar om släkten. Tyvärr är en del uppgifter motstridiga.

Varmt tack till Elisabeth Lindskog, Bengt Liljenbäck, Kerstin Karlsson, Dag Köllerström, Margarethe Söderqvist, Bernt Isaksson, och Göran Kronvall och många fler som alla har bidragit till kunskapen om nya grenar på släktträdet. Det är spännande att se hur Internet bidrar till att många som jag inte känner bidrar till byggandet. Med allas bidrag har jag nu 8178 personer i registret som jag på något sätt är släkt med.

Till denna uppdatering har jag fått mycket hjälp av Herb Chilstrom, som samlat in nästa alla ättlingar till Magnus Kjöllerström, som utvandrade 1853. Herb har också lyckats få bilder på dessa släktingar och nu skrivit en bok om deras öden The Story of Two Families and their Times.

Stor tack också till Maia Strömer i Skövde. Hon har lånat mig tjocka pärmar med uppgifter om släkte som jag nu har infört.

Många har också självmant hört av sig med bilder och uppgifter om nya medlemmar i släkten.

Släkttavlan är långt ifrån färdig ock säkert behäftad med fel. Jag har ändå lagt ut den för att kunna sprida den till alla berörda och hoppas att ni har överseende med felen och hjälper mig att rätta dem.

Självklart blir jag mycket glad om du vill bidra med dina kunskaper till att bygga ut släkttavlan fram till idag. Du får gärna sända mig det du vet. Min adress är bengt@kj2.se. För nu levande personer behöver jag deras tillstånd för publiceringen. Har du bilder är det ett extra plus. Jag kan ta emot bilder i alla format.

Vår tidigaste nu kända anfader är Mikael Björnsson Kjöllerström, 1632-1695.

Vår mest kände anfader var bondeståndets talman Josef Hansson, 1707-1784. I år firas 300-årsminnet av hans födelse i Mossebo.

Länkar


Denna sida skapades av Bengt Kjöllerström den 28 september 2007