Personregister    Ortsregister

Anderdotter (6) , Andersdotter (1) , Asping (15)

Blomén (2) , Boethius (6) , Borch-Johnsen (1)

Dahlstedt (4) , Danielsdotter (3) , Dolk (1)

Friberg (3) , Frörelius (2)

Grip (14) , Gustavsdottir (1)

Hagström (8) , Hansdotter (6) , Hansson (5) , Haraldsson (1) , Holman (13) , Holman (Jonsson) (4) , Håkansdotter (3) , Håkansson (11)

Jeppson (3) , Jeppsson (1) , Johansson (2) , Jonasson (6) , Jonsson (65) , Jonsson Boethius (2) , Jonsson Boethius* (6) , Jönsson (20)

Kjellquist (13) , Kjöllerström (4) , Kraby (1) , Kraby-Svendsen (1) , Kransberg (1)

Lidén (1) , Lindgren (1)

Mattson (1) , Molander (6) , Månsdotter (3) , Månsson (3)

Niklasson (1) , Nilsdotter (5) , Nilsson (13) , Nordström (1) , Norell (11)

Olessen (3) , Olofsson (3) , Olsson (2)

Persdotter (23) , Persson (46) , Petersson (2) , Pettersson (12)

Smalzia (4) , Sunesson (3) , Svensdotter (19) , Svensson (10)

Truedsson (3) , Trulsson (1) , Tufvesson (59) , Tuveson (2) , Tygesdotter (5) , Tygesen (7)

Wigelius (1)

Zetterman (2)

Ödman (1)

jonsson (1)

Personregister    Ortsregister