Välkommen till släkten Kjöllerström

Vid en släktträff i Mossebo den 11 augusti 2007 fick släkten som gåva rätten till domänen kjollerstrom.se av Karl-Johan Johansson.

Denna webbplats  är nu under uppbyggnad.

Denna webbplats  har nu helt tagits bort eftersom oegentligheter förekommit. Kanske återkommer den i ny skepnad.

Vi som arbetar med sidorna är:

Du navigerar till de olika sidorna genom att klicka på rubrikerna i vänstra spalten.

Webbplatsen innehåller dels offentliga sidor dels sidor enbart för Josef Augusts ättlingar.
Dessa sidor kräver ett lösenord som ättlingarna kan erhålla av oss.

Du är välkommen att påverka oss med rättelser och bidrag. Maila till Bengt


Denna sida skapades av Bengt Kjöllerström den 28 september 2007