Bengt Kjöllerströms släktsidor

Våra släktsidor

 

Min avsikt är att här för mina efterkommande presentera något om deras anor och rötter bakåt i t
Släkttavlorna är långt ifrån färdiga och säkert behäftad med fel. Jag har ändå lagt ut dem för att kunna sprida dem till alla berörda och hoppas att ni har överseende med felen och hjälper mig att rätta dem. 
Självklart blir jag mycket glad om du vill bidra med dina kunskaper till att bygga ut släkttavlan fram till idag. Du får gärna sända mig det du vet. Min adress är bengt@kj2.se. För nu levande personer behöver jag deras tillstånd för publiceringen. Har du bilder är det ett extra plus.

Här talar jag om mina barns anor, dvs min hustru Annikas och mina anor:

Släktsidorna består därför av fyra släktgrenar genom våra föräldrar:

  • Kjollerström
  • Hammar
  • Molander
  • Jonsson

Jag har inte funnit att det finns någon koppling mellan dessa grenar.

Dessa grenar redovisas på respektive flik.

 
Våra anor

Bengt Kjöllerströms släktsidor innehåller uppgifter om:

Släkten Kjöllerström

De flesta i släkten har funnits i Mossebo socken eller de närmast intill.

Släkten Hammar

Hammar-släkten har många präster och tjänstemän och är spridda i södra Sverige.

Släkten Molander

Släkten har sina rötter i Jämtland och Västernorrland.

Släkten Johnsson

Släkten har varit jordbrukare i NÖ Skåne

Josef Hanssons ättlingar

Talmannen i bondeståndet Josef Hansson är en av mina kända anor.

Han sondotter Katarina gifte sig med  Kjöllerström. Databasen innehåller många av hans ättlingar. 

SBL Om Joseph Hansson .

För alla släktgrenar finns uppgifter om

Alla anor

För varje släktgren visar vi resp förälders alla anor.

Äldsta ana

För varje släktgren finns alla ättlingar till den äldsta anan.

Kusiner

Här finns farfars resp morfars alla ättlingar dvs våra kusiner

Personregister

Alla personer på grenen finns listade här. Namnen är klickbara och leder till dennes antavla.

Ortsregister för grenen

Här finns de orter listade där grenen varit verksam.

Register över efternamn

Här finns släktens alla efternamn listade.

Källor och artiklarm

Mossebo Socken
Kyrkan - Bygden - Folket

Utgiven av Mossebo Bygdekommitte, 1994

Släkten Hammar

Hammar-släkten har många präster och tjänstemän och är spridd i södra Sverige.

Hans Birger Hammar

Bengt Rydh:
En korpral, en länsman, en gästgivare

Bidrag till släkten Kjöllerströms personalhistoria

BoD – Books on Demand GmbH, Stockholm, 2016

Herb Chilstrom

The Story of Two Families and their Lives. av Herb Chilstrom.

Om släktsidorna

Tack!

Varmt tack till Elisabeth Lindskog, Bengt Liljenbäck, Kerstin Karlsson, Dag Köllerström, Margarethe Söderqvist, Bernt Isaksson, och Göran Kronvall och många fler som alla har bidragit till kunskapen om nya grenar på släktträdet. Det är spännande att se hur Internet bidrar till att många som jag inte känner bidrar till byggandet. Med allas bidrag har jag nu 17086 personer i registret som jag på något sätt är släkt med. 
Herb Chilstrom har samlat in nästa alla ättlingar till Magnus Kjöllerström, som utvandrade till USA 1853. Herb har också lyckats få bilder på dessa släktingar och nu skrivit en bok om deras öden The Story of Two Families and their Times
Stor tack också till Maia Strömer i Skövde. Hon har lånat mig tjocka pärmar med uppgifter om släkten som jag nu har infört. 
Många har också självmant hört av sig med bilder och uppgifter om nya medlemmar i släkten. 

 

Andra insatser

Min far Sven Kjöllerström har bidragit med många anteckningar.

Min farfars far Anders Josef Kjöllerström var nog mer intresserad av att samla på gamla ting än jordbruket. Han satte lappar med beskrivningar och sin namnteckning på många olika föremål. Anders Josef gjorde också gjort egna anteckningar om släkten. Tyvärr är en del uppgifter motstridiga. 

Föremålen har samlats av min fabror Gustav Kjöllerström på Stackebo torp.

Vår släkt

Jag har försökt bidraga med vad jag vet om släkten Kjöllerström och därför lag ut släktträdet på webben med hopp om att alla släktingar ska kunna ta del av hur vi är släkt och också bidraga med vad som hänt under senare år. Mina uppgifter grundar sig  på uppgifter som jag samlade in inför en släktträff i augusti 1993. Då skrev jag ihop ett häfte om släkten med titeln Våra rötter. 

För nu levande släktingar

Denna databas innehåller uppgifter om mer än 17 000 peroner.

Denna tavla har endast släktingar födda före 1951. Släktingar kan få ta del av hela databasen. Antingen som websidor på ett USB-minne eller som en länk med lösenord. För att ta del av erbjudandet sänder du mig epost bengt@kj2.se och bifogar foton på dig och de dina som kan platsa här.

Jag uppdaterar databasen kontinuerligt.

© Tillkomst

Uppdaterad

Bidrag gärna!

Bidrag gärna med nya bilder och texter och förslag till rättelser. Sänd dem till Bengt Kjöllerström

Maila bengt@kj2.se